PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty operačního systému UNIX - NPRM031
Anglický název: Selected Aspects of UNIX Operating System
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (19.05.2009)
Přednáška je určena především začínajícím uživatelům UNIXu z řad studentů matematických oborů. Výklad základních principů operačního systému a OSI modelu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ULRYCH/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Cílem předmětu je zorientovat studenty v operačním systmému UNIX s důrazem na potřeby matematiků, kteří jej budou používat pro vytváření vlastního softwarove.

Metody výuky -
Poslední úprava: ULRYCH/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Přednáška s praktickými ukázkami na počítači.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D. (19.05.2007)

Přednáška je zaměřena jak na administraci operačního systému UNIX, tak i na praktickou práci v UNIXu pro řadové uživatele (shell a základní prostředky).

Výklad bude zahrnovat jednak popis základních vlastností OS UNIX, základní charakter práce, přehled zdrojů a jejich administrace, sdílení, přidělování a monitorování (paměť, disky, procesor,... --- a možnosti v rámci farmy pracovních stanic). Dále zde budou popsány vybrané partie z OSI modelu a principy fungování jednotlivých služeb --- model klient/server a základní služby založené na tomto modelu.

Výklad bude provázen praktickými ukázkami z provozu pracovních stanic a počítačové sítě v Karlíně. Na začátku semestru se nepředpokládá znalost operačního systému UNIX. Přednáška má charakter především přehledový s důrazem na otázky a problémy, se kterými se běžní uživatelé UNIXu při své práci setkávají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK