PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
Vybrané aspekty operačního systému UNIX - NMIN364
Anglický název: Selected Aspects of UNIX Operating System
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPRM031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Přednáška je určena především začínajícím uživatelům UNIXu z řad studentů matematických oborů. Výklad základních principů operačního systému a OSI modelu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Cílem předmětu je zorientovat studenty v operačním systmému UNIX s důrazem na potřeby matematiků, kteří jej budou používat pro vytváření vlastního softwarove.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednáška s praktickými ukázkami na počítači.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednáška je zaměřena jak na administraci operačního systému UNIX, tak i na praktickou práci v UNIXu pro řadové uživatele (shell a základní prostředky).

Výklad bude zahrnovat jednak popis základních vlastností OS UNIX, základní charakter práce, přehled zdrojů a jejich administrace, sdílení, přidělování a monitorování (paměť, disky, procesor,... --- a možnosti v rámci farmy pracovních stanic). Dále zde budou popsány vybrané partie z OSI modelu a principy fungování jednotlivých služeb --- model klient/server a základní služby založené na tomto modelu.

Výklad bude provázen praktickými ukázkami z provozu pracovních stanic a počítačové sítě v Karlíně. Na začátku semestru se nepředpokládá znalost operačního systému UNIX. Přednáška má charakter především přehledový s důrazem na otázky a problémy, se kterými se běžní uživatelé UNIXu při své práci setkávají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK