PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Python pro praxi - NPRG067
Anglický název: Python for practice
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : NPRG065
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Předmět zaměřený na aplikační programování v jazyce Python. Předmět navazuje na NPRG065 (Programování v Pythonu) a předpokládá se znalost Pythonu na úrovni tohoto předmětu. Předmět se zaměřuje na využití Pythonu v praktických úlohách, zejména budování koncových aplikací s uživatelským rozhraním, webovým rozhraním a zpracování dat.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (02.05.2018)

Pro získání zápočtu je nutno splnit tyto povinnosti:

  • aktivní účast na cvičení

  • vypracovat domácí úkoly

Charakter zápočtu vylučuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (02.05.2018)

https://www.python.org/doc/

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)

Uživatelské rozhraní

Webové aplikace

Zpracování dat

Knihovny numpy, scipy, matplotlib, pyspark,...

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK