PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování v Pythonu - NPRG065
Anglický název: Programming in Python
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG031
Je prerekvizitou pro: NPRG067
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Předmět zaměřený na praktické programování v moderním a průmyslově široce používaném jazyce Python. Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním v dynamicky typovaném objektově orientovaném jazyce. Tím předmět doplňuje předměty Jazyk C#, Java, Programování v C++, které se všechny zabývají staticky typovanými jazyky. Kurz seznámí studenty se syntaxí jazyka, objektově orientovanými koncepty v kontexty dynamického typování a dále pak probere základní knihovny a nástroje potřebné pro praktické použití jazyka.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (02.05.2018)

Zkouška je formou písemného testu.

Zápočet není ke zkoušce vyžadován.

Pro získání zápočtu je nutno splnit tyto povinnosti:

  • aktivní účast na cvičení

  • vypracovat domácí úkoly

Charakter zápočtu vylučuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (02.05.2018)

https://www.python.org/doc/

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)

Základní syntaxe

Dynamické typování, základní typy

Třídy a objekty

Protokoly tříd a objektů, meta-třídy

Základní kolekce a „comprehension“

Moduly a balíčky

Přehled nejdůležitějších knihoven

Dokumentování kódu

Testování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK