PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání informací - NPFX103
Anglický název: Information Retrieval
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPFL103
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Prerekvizity : {NXXX011, NXXX012, NXXX013, NXXX070, NXXX071}
Neslučitelnost : NPFL103
Záměnnost : NPFL103
Je neslučitelnost pro: NPFL103
Je záměnnost pro: NPFL103
Anotace -
Přednáška seznámí posluchače s moderními algoritmy a principy používanými v oblasti vyhledávání informací v rozsáhlých datových kolekcích. Posluchači získají praktické vědomosti a zkušenosti s prováděním a vyhodnocováním experimentů na reálných datech. Zvláštní pozornost je věnována vyhledávání informací na webu.
Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

K absolvování předmětu je zapotřebí zápočet i zkouška.

Zápočet bude udělen po splnění dvou domácích úkolů.

Výsledná známka bude záviset na výsledcích zkoušky a řešení domácích úkolů.

Poslední úprava: Pecina Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (04.05.2022)
Literatura -

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008. ISBN 0521865719.

Poslední úprava: Pecina Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (04.05.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je formou písemného testu s přibližně 20 otázkami vyžadujícími stručné odpovědi na témata diskutovaná během přednášek.

Poslední úprava: Pecina Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (04.05.2022)
Sylabus -

Úvod, základní pojmy a principy

Boolský model

Indexování

Vektorový model

Evaluace ve vyhledávání informací

Rozšiřování dotazů

Pravděpodobnostní modely

Jazykové modely

Klasifikace textu

Shlukování dokumentů

Hledání na webu

Hledání blízkých duplicit

Poslední úprava: Pecina Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (04.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK