PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání informací - NPFL103
Anglický název: Information Retrieval
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/~pecina/ir/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2014)
Přednáška seznámí posluchače s moderními algoritmy a principy používanými v oblasti vyhledávání informací v rozsáhlých datových kolekcích. Posluchači získají praktické vědomosti a zkušenosti s prováděním a vyhodnocováním experimentů na reálných datech. Zvláštní pozornost je věnována vyhledávání informací na webu.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (12.10.2017)

Both the course credit and exam are required to complete the course.

The course credit will be given after completing two homework assignments.

The final grade will be based on the results of the exam and homework.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (09.05.2012)

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008. ISBN 0521865719.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (12.10.2017)

The exam is in a form of a written test with approximately 20 short-answer questions covered by the topics discussed during the course.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (09.05.2012)

Úvod, základní pojmy a principy

Boolský model

Indexování

Vektorový model

Evaluace ve vyhledávání informací

Rozšiřování dotazů

Pravděpodobnostní modely

Jazykové modely

Klasifikace textu

Shlukování dokumentů

Hledání na webu

Hledání blízkých duplicit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK