PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v lingvistice - NPFL073
Anglický název: Mathematical Methods in Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl073
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je korekvizitou pro: NPFL074
Je záměnnost pro: ATKL00330
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (29.09.2008)
Seminář pro studenty a absolventy humanitních oborů, kteří mají zájem o automatické zpracování přirozeného jazyka. V semináři jsou probírány základní oblasti matematiky, které nacházejí uplatnění při aplikacích v NLP.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (14.05.2019)

Předmět je zakončen písemným testem, který obsahuje otázky z témat podle sylabu, s možným ústním dozkoušením - k úspěšnému absolvování student musí získat alespoň 50% bodů.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2005)

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990

Jirků, P., Vejnarová, J.: Logika. Neformální výklad základů formální logiky. 2002

Nešetřil, J.: Teorie grafů. 1979

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2005)

Oblasti, které budou probírány (konkrétní náplň záleží též na dohodě):

I. Teorie množin

  • relace a funkce
  • vlastnosti relací
  • nekonečné množiny

II. Základy logiky a formálních systémů

  • výroková logika
  • predikátová logika
  • kompozicionalita a l-kalkulus

III. Teorie grafů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK