PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v lingvistice - NPFL073
Anglický název: Mathematical Methods in Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl073
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je korekvizitou pro: NPFL074
Je záměnnost pro: ATKL00330
Anotace -
Seminář pro studenty a absolventy humanitních oborů, kteří mají zájem o automatické zpracování přirozeného jazyka. V semináři jsou probírány základní oblasti matematiky, které nacházejí uplatnění při aplikacích v NLP.
Poslední úprava: Macharová Dana, JUDr. (29.09.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen písemným testem, který obsahuje otázky z témat podle sylabu, s možným ústním dozkoušením - k úspěšnému absolvování student musí získat alespoň 50% bodů.

Poslední úprava: Lopatková Markéta, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2019)
Literatura -

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990

Jirků, P., Vejnarová, J.: Logika. Neformální výklad základů formální logiky. 2002

Nešetřil, J.: Teorie grafů. 1979

Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2005)
Sylabus -

Oblasti, které budou probírány (konkrétní náplň záleží též na dohodě):

I. Teorie množin

  • relace a funkce
  • vlastnosti relací
  • nekonečné množiny

II. Formální jazyky, gramatiky a automaty

  • regulární jazyky a konečné automaty
  • bezkontextové jazyky a zásobníkové automaty

III. Základy logiky a formálních systémů

  • výroková logika
  • predikátová logika
  • kompozicionalita a l-kalkulus

Poslední úprava: Lopatková Markéta, doc. RNDr., Ph.D. (04.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK