PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v lingvistice - ATKL00330
Anglický název: Mathematical Methods in Linguistics
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/index.php?do=predmet&kod=PFL073
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Záměnnost : NPFL073
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář pro studenty a absolventy humanitních oborů, kteří mají zájem o automatické zpracování přirozeného
jazyka. V semináři jsou probírány základní oblasti matematiky, které nacházejí uplatnění při aplikacích v NLP.
Poslední úprava: Skoumalová Hana, RNDr., Ph.D. (05.10.2012)
Literatura

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990

Jirků, P., Vejnarová, J.: Logika. Neformální výklad základů formální logiky. 2002

Nešetřil, J.: Teorie grafů. 1979

Poslední úprava: Skoumalová Hana, RNDr., Ph.D. (05.10.2012)
Sylabus

Oblasti, které budou probírány (konkrétní náplň záleží též na dohodě):

I. Teorie množin

relace a funkce

vlastnosti relací

nekonečné množiny

II. Základy logiky a formálních systémů

výroková logika

predikátová logika

kompozicionalita a l-kalkulus

III. Teorie grafů

Poslední úprava: Skoumalová Hana, RNDr., Ph.D. (05.10.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK