PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Čtení textů z obecné lingvistiky - NPFL064
Anglický název: Reading Texts in General Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Korekvizity : NPFL063
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (13.01.2007)
Studentům budou předloženy texty z oblasti strukturní lingvistiky 20. století, v semináři budou analyzovány a vyvozovány z nich závěry pro metodologii lingvistické práce.
Literatura
Poslední úprava: T_UFAL (13.01.2007)

Vybrané části z prací:

  • F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Odeon Praha 1989,
  • L.Hjelmslev, O základech teorie jazyka, Academia Praha 1972,
  • V.Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost, Odeon Praha 1982.
  • Vl. Skalička, Souborné dílo I - III, Karolinum Praha 2005-200,
  • popř. z učebního textu Principy strukturní syntaxe I-III, MFF UK Praha 1974, 1977, 1984.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (12.05.2004)

Četba a analýza vybraných textů z klasických strukturních prací: F. de Saussure, S. Karcevskij, J. Kuryłowicz, V. Mathesius, Vl. Skalička, B. Trnka a další.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK