PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Deklarativní popis češtiny II - NPFL057
Anglický název: Declarative Description of Czech II
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/VYUKA/DEKL/dekl2.html
Garant: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Korekvizity : NPFL056
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (25.05.2003)
Pokračování kursu Deklarativní popis češtiny I ze zimního semestru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)

Oliva, K. (2003). Formalismus unifikačních gramatik.

http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/KO_formalismus_skripta.pdf

Levine, R. D. and Meurers W. D. (2005). HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier, Oxford.

http://www.ling.ohio-state.edu/~dm/papers/ell2-hpsg.pdf

Przepiórkowski A. and Kupść A. (2006). HPSG for Slavicists. Glossos, 8.

http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/

Sag, I. A., Wasow, T., and Bender, E. M. (2003). Syntactic Theory: A Formal Introduction. CSLI Publications, Stanford, CA.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (25.05.2003)

1. popis infinitivních konstrukcí

2. popis složených slovesných tvarů a složených přísudků

3. popis některých případů nespojitého (neprojektivního) slovosledu

4. popis jednoduchých koordinačních konstrukcí

5. pojem generalizace

6. souvětí

7. vztažné věty, shoda vztažného zájmena s antecedentem

8. anafora

9. obecné problémy českého slovosledu, příklonky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK