PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Deklarativní popis češtiny I - NPFL056
Anglický název: Declarative Description of Czech I
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/VYUKA/DEKL/dekl1.html
Garant: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)
Úvod do formální lingvistiky založený na deklarativním formalismu s důrazem na popis syntaktických jevů češtiny. Zájemcům se doporučuje předchozí absolvování úvodního lingvistického kursu. Znalosti z oboru formální a teoretické lingvistiky nebo logiky mohou usnadnit porozumění některým pasážím, ale nejsou podmínkou. Kurs pokračuje v letním semestru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)

Oliva, K. (2003). Formalismus unifikačních gramatik.

http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/KO_formalismus_skripta.pdf

Levine, R. D. and Meurers W. D. (2005). HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier, Oxford.

http://www.ling.ohio-state.edu/~dm/papers/ell2-hpsg.pdf

Przepiórkowski A. and Kupść A. (2006). HPSG for Slavicists. Glossos, 8.

http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/

Sag, I. A., Wasow, T., and Bender, E. M. (2003). Syntactic Theory: A Formal Introduction. CSLI Publications, Stanford, CA.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (29.01.2019)

1. vrstvy jazykového popisu, jazyk jako souhrn (jazykových) jevů, popis jazyka jako popis interakce jazykových jevů

2. základní struktura jednoduché české věty (popis jednoduchého slovosledu a valence)

3. pojem jednoduché sestavy rysů, unifikace, slovník

4. popis shody podmětu s přísudkem v jednoduché větě

5. pojem vnořené sestavy rysů, lingvistické kategorie jako hierarchie typů

6. sémantická interpretace výrazů

7. popis jednoduchého volného doplnění (příslovečné určení, shodný přívlastek)

8. abstraktní popis valence, prostředky pro obecný popis valenčních rámců

9. seznam jako hodnota rysu, pojem disjunkce

10. přidělování pádu

Předpoklady:

doporučení: Úvod do obecné lingvistiky (PFL005)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK