PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Syntaktická analýza češtiny - NPFL024
Anglický název: Syntactic Parsing of Czech
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2001)
Smyslem semináře je získat základní teoretické a praktické znalosti metod syntaktické analýzy češtiny. Důraz je kladen na samostatnou práci, studenti mají možnost vytvořit jednoduchého analyzátoru určitých jazykových jevů v některém z dostupných používaných formalismů a jazyků (PATR, Q-systémy, Prolog, Lisp apod.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (02.03.2018)

Studenti obdrží zápočet za aktivní účast na semináři a za plnění domácích úkolů spočívajících ve tvorbě (částí) gramatiky popisující syntaktické vlastnosti češtiny.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (16.05.2002)

1. Úvod

2. Představení gramatických formalismů: RFODG, Q-systémy, unifikační formalismy

3. Výběr formalismů a jazykových jevů pro samostatnou práci studentů

4. Diskuse o problémech tvorby gramatik založených na ručně psaných pravidlech

5. Představení statistického přístupu k analýze, výhody a nevýhody

6. Referáty o problémech, na které studenti narazí při samostatné práci

7. Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK