PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntaktická analýza češtiny - ATKL00315
Anglický název: Syntactical Analysis of Czech
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro jakou fakultu: MFF UK
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/kod.php?kod=PFL024
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Záměnnost : NPFL024
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK