PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Syntaktická analýza češtiny - ATKL00315
Anglický název: Syntactical Analysis of Czech
Zajišťuje: Ústav teoretické a komputační lingvistiky (21-UTKL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro jakou fakultu: MFF UK
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/kod.php?kod=PFL024
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK