PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z formální lingvistiky - NPFL004
Anglický název: Seminar on Formal Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl004
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je záměnnost pro: ATKL00306
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (09.05.2001)
Seminář pro doktorandy a pokročilé, věnovaný referátům o vlastních pracích i o nové literatuře. Důraz je kladen na diskusi a na porovnání jednotlivých přístupů k teoretické lingvistice. Předpokládá se znalost základní literatury oboru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (11.10.2017)

Aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (29.10.2019)

Doporučená literatura bude specifikována podle vybraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (08.10.2017)

Program semináře se určuje na začátku semestru a průběžně se upřesňuje. Posluchači zpravidla připraví referát o svém vlastním výzkumu; součástí semináře jsou i prezentace aktuáních projektů vedených na ÚFALu a vystoupení domácích i zahraničních představitelů oboru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK