PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář z formální lingvistiky - ATKL00306
Anglický název: Formal Linguistics Seminar
Zajišťuje: Ústav teoretické a komputační lingvistiky (21-UTKL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro jakou fakultu: MFF UK
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/index.php?do=predmet&kod=PFL004
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Seminář pro doktorandy a pokročilé, věnovaný referátům o vlastních pracích i o nové literatuře. Důraz je kladen na
diskusi a na porovnání jednotlivých přístupů k teoretické lingvistice. Předpokládá se znalost základní literatury
oboru.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Program semináře se určuje na začátku semestru a průběžně se upřesňuje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK