PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika pro fyziky II - NOFY162
Anglický název: Mathematics for Physicists II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.
prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Neslučitelnost : NMAF062
Záměnnost : NMAF062
Je neslučitelnost pro: NMAF062
Je záměnnost pro: NMAF062
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (30.06.2020)
Základní přednáška z matematiky pro 2. ročník fyziky navazující na Matematiku pro fyziky I, NOFY161.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (07.02.2023)

Základní přednáška z matematiky pro 2. ročník fyziky navazující na Matematiku pro fyziky I, NOFY161.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
  • Kopáček, J.: Matematická analýza pro fyziky IV, Praha, Matfyzpress, 2010
  • Kopáček, J.: Příklady z matematiky pro fyziky IV, Praha, Matfyzpress, 2003
  • Záznamy přednášek
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (07.02.2023)

Zkouška bude písemná (početní část) a ústní (teoretická část). Student musí úspěšně složit obě části zkoušky.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl probrán na přednášce a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (22.02.2024)
0. Fourierovy řady
Komplexní a integrální tvar. Věta o konvergenci, Parsevalova rovnost. Vztah hladkosti funkce a chování Fourierových koeficientů. Integrování Fourierovy řady. Abstraktní Fourieorovy řady v Hilbertově prostoru, prostory L^p a jejich základní vlastnosti.

1. Komplexní analýza
Holomorfní funkce, komplexní derivace, Cauchy-Riemannovy podmínky. Komplexní křivka a křivkový integrál, délka křivky, definice primitivní funkce. Výpočet křivkového integrálu pomocí primitivní funkce, nezávislost integrálu na cestě, jednoduše souvislá oblast. Cauchyova věta a Cauchyův vzorec. Taylorovy a Laurentovy řady. Reziduová věta a její použití k výpočtům. Liouvilleova věta. Věta o jednoznačnosti.

2. Fourierova transformace funkcí
Schwartzův prostor S(R^N) (prostor rychle klesajících funkcí) a jeho vlastnosti. Fourierova transformace pro funkce z S(R^N), Vztah F.T. a derivace. Konvoluce, F.T. konvoluce. Věta o inverzi pro Fourierovu transformaci pro fce z S. Rozšíření F.T. do prostoru L^1 a L^2. Parsevalova rovnost, věta o inverzi pro funkce z L^1 a L^2. Základní použití F.T. pro řešení ODR a PDR.

3. Distribuce
prostor D(Ω), topologie, spojité lineární funkcionály nad D(Ω), řád distribuce, konvergence na D′(Ω), nosič distribuce, charakterizace distribucí řádu 0 a nezáporných distribucí, derivace distribucí a její vlastnosti, aproximace δ-distribucí funkcemi, Fourierovy řady, Poissonova sumační formule, skládání distribucí s difeomorfismy, distribuce s kompaktním a bodovým nosičem, homogenní distribuce, jejich normalizace.

4. Temperované distribuce, integrální transformace distribucí
prostor temperovaných distribucí, konvergence na S(R^N) a na S′(R^N), Fourierova transformace temperovaných distribucí, základní vlastnosti, tenzorový součin distribucí a temperovaných distribucí, konvoluce distribucí a temperovaných distribucí, její Fourierova transformace, necelé derivace, Fourierova transformace vybraných distribucí, Paley–Wienerova věta a její důsledky, Fourierova transformace radiálně symetrických funkcí a distribucí, plošná míra.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK