PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klasická elektrodynamika - NOFY026
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2004)

Přednáška navazující na OFY018. Maxwellovy rovnice. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Metody řešení. Elektromagnetické záření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Přednáška navazující na OFY018. Maxwellovy rovnice. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Metody řešení. Elektromagnetické záření.

Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2004)

Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985

Fišer K., Novotný D.: Příklady z teorie elektromagnetického pole I, II

(Scripta)

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2004)

Vektorová analýza a parciální diferenciální rovnice.

Skalární, vektorové a tenzorové pole. Fyzikální pole.

Diferenciální operátory. Integrální věty. Symetrie. Křivočaré souřadnice.

Lineární polní rovnice eliptického, parabolického a hyperbolického charakteru.

Okrajové a počáteční podmínky. Greenova funkce.

Statická, stacionární, kvazistacionární a vlnová řešení Maxwellových rovnic.

Mawellovy rovnice. Materiálové vztahy. Lorentzova síla. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti, momentu hybnosti). Speciálně relativistický zápis rovnic.

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky. Jednoznačnost řešení. Multipólový rozvoj.

Magnetostatické pole. Magnetické pole v stacionárním a kvazistacionárním přiblížení. Biotův-Savartův zákon. Skin-efekt.

Elektromagnetický potenciál. Cejchovací transformace. Hertzův vektor. Retardované a avanceované potenciály.

Vlny a záření. Rovinná vlna ve vakuu, dielektriku a vodivém prostředí a na jejich rozhraní. Hertzův dipól. Vlnovod a elektromagnetický rezonátor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK