PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klasická elektrodynamika - NOFY126
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY126
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFY026
Záměnnost : NOFY026
Je neslučitelnost pro: NOFY026
Je záměnnost pro: NOFY026
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (04.02.2021)
Přednáška navazující na NOFY018. Maxwellovy rovnice. Metody řešení. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Zákony zachování. Relativistická formulace. Elektromagnetické záření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (31.01.2021)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderním popisem elektromagnetického pole a pokročilými metodami používanými při řešení rovnic pole.

Přednáška NOFY126 v současné akreditaci plně nahrazuje přednášku NOFY026 z akreditace minulé. Pod tímto kódem lze nalézt informace o přednášce z předchozích let.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (09.02.2021)

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce.

Během semestru bude možné získat cca 100 bodů určujících nárok na zápočet. Proběhne jedna písemka (40 bodů + bonusy) a budou zadány dvě domácí úlohy (2x 10 bodů + bonusy). Za účast na cvičeních bude možné získat až 10 bodů (1 bod za cvičení).

Před každým cvičením budou zveřejněny zadání probíraných příkladů. Každý student by měl během semestru aktivně předvést řešení 3-5 těchto příkladů (po 4-8 bodech za příklad). Za aktivní řešení těchto příkladů bude možné získat až 30 bodů + bonusy.

Body bude možno získat i za řešení doplňkové písemky ve zkouškovém období.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky může být odpuštěna, pokud student dosáhne během semestru 90 bodů (viz podmínky pro získání zápočtu).

Podrobné podmínky jsou uvedeny na stránkách přednášky.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (31.01.2021)
  • Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985
  • Feynman R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, 2015
  • Zangwill, A.: Modern electrodynamics. Cambridge University Press, Cambridge 2013
  • Griffiths, D. J.: Introduction to electrodynamics. Pearson Education Limited, Harlow 2013
  • Jackson J. D.: Classical Electrodynamics, Wiley, 1998
  • Landau L. D., Lifshitz E. M.: Course of Theoretical Physics vol. 2 - The Classical Theory of Fields, Butterworth-Heinemann 1975

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (09.02.2021)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.