PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerická matematika 2b - NNUM036
Anglický název: Numerical Mathematics 2b
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: Výpočetní matematika
Korekvizity : NNUM035
Neslučitelnost : NNUM022
Prerekvizity : NNUM033, NNUM034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní kursovní přednáška. Budou v ní popsány nevariační numerické metody pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic.
Poslední úprava: ()
Literatura

Vitásek E.: Numerické metody,Praha, SNTL l987, 5l6 stran Vitásek E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Praha, Academia l994, 4O8 stran

Henrici P.: Discrete Variable Methods in Ordinary differential equations.New York-London, J. Wiley & Sons l963

Babuška I.,Práger M.,Vitásek E.:Numerical Processes in Differential Equations. Praha, SNTL a London,Interscience Publishers l966, 35l stran

Mitchell A.R: Computational Methods in Partial Differential Equations. London-New York-Sydney-Toronto, J.Wiley & Sons l969

Lambert J.D. Computational Methods in Ordinary Differential Equations. London-New York-Sydney-Toronto,J.Wiley & Sons l973

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus

Obyčejné diferenciální rovnice - úlohy s počátečními podmínkami. Eulerova metoda, obecná jednokroková metoda, metoda Taylorova rozvoje, Rungovy-Kuttovy metody, mnohokrokové metody, metody Adamsova typu, metody prediktor-korektor, soustavy diferenciálních rovnic se silným tlumením.

Obyčejné diferenciální rovnice - okrajové úlohy. Metody převodu na úlohy s s počátečními podmínkami, metoda střelby, metoda přesunu okrajové podmínky, metoda sítí.

Parciální diferenciální rovnice eliptického typu. Metoda sítí pro lineární rovnice druhého a čtvrtého řádu, základní metody, metody zvýšené přesnosti, přehled metod pro řešení vzniklých soustav. Obecné schéma metody sítí pro řešení okrajových úloh.

Parciální diferenciální rovnice rovnice parabolického typu. Metoda sítí pro prostorově jednodimenzionální rovnici. Metoda sítí ve dvou a více prostorových proměnných, základní metody, metody střídavých směrů, semidiskrétní metody diferenčního typu (klasická metoda přímek, Rotheova metoda).

Poslední úprava: ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK