PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Malliavinův počet - NMTP561
Anglický název: Malliavin Calculus
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMTP432
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)
Přednášky jsou věnovány základním pojmům a výsledkům Malliavinova počtu a jejich aplikacím, např. ve statistice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

Studenti se seznámí se základními pojmy a výsledky Malliavinova počtu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

[1] Nualart, D., Nualart, E. Introduction to Malliavin Calculus, Cambridge University Press, 2018.

[2] Nualart, D. The Malliavin calculus and related topics, Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, 2006.

[3] Nourdin, I., Peccati, G. Normal approximations with Malliavin calculus: From Stein’s method to universality, Cambridge University Press, 2012.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

Zkouška je ústní; požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

1. Isonormální gaussovský proces.

2. Wienerovy chaosy a vícenásobné integrály.

3. Malliavinova derivace a její adjungovaný operátor.

4. Ornsteinova-Uhlenbeckova semigrupa.

5. Aplikace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (03.12.2020)

Základní znalosti ze stochastické analýzy (Wienerův proces, stochastický integrál) a funkcionální analýzy (Hilbertův a Banachův prostor, lineární operátor).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK