PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z matematiky III - NMTM511
Anglický název: Mathematics Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM511
Záměnnost : NMUM511
Je neslučitelnost pro: NMUM511
Je záměnnost pro: NMUM511
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Třetí pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a především samostatné výstupy na střední škole pod vedením zkušeného fakultního učitele. Pedagogická praxe je zajišťována zejména prostřednictvím fakultních škol, jejich seznam viz https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol-mff-uk.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (15.01.2019)

Současné kurikulární dokumenty a školská legislativa.

Současné učebnice matematiky pro SŠ.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (15.01.2019)

Náslechy v hodinách fakultního učitele a dalších studentů, kteří zároveň konají praxi, seznámení se s chodem školy a s tím souvisejícími dokumenty. Minimálně 12 samostatných výstupů před třídou, které jsou následně rozebrány s fakultním učitelem. Zapojení se do dalších činností souvisejících s prací učitele (příprava a oprava písemných prací, pomoc s organizací žákovských soutěží, asistence při výuce v počítačové učebně apod.). Praxe je zakončena závěrečným reflektivním seminářem, který vede garant předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK