PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy zobrazovacích metod - NMTM303
Anglický název: Fundamentals of Projection Methods
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM303
Záměnnost : NMUM303
Je neslučitelnost pro: NMUM303
Je záměnnost pro: NMUM303
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Seminář zaměřený na rovnoběžné promítací metody a lineární perspektivu; modelování na počítači.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (23.11.2021)

Za distančních podmínek:

Klasifikovaný zápočet:

1. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru.

2. Zkouška je složena z písemné a ústní části přes videokonferenci.

Za běžných podmínek:

Klasifikovaný zápočet:

1. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru.

2. Zkouška je pouze písemná.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)

Doporučená literatura:

  • Pomykalová E. Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

  • Libovolné další učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro střední školy

  • Kadleček,J. - Malechová,I.: Základy zobrazovacích metod, Matfyzpress, Praha, 1996

  • Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
  • Rovnoběžné promítání (porovnání se středovým), invarianty. Volné rovnoběžné promítání. Specifické vlastnosti pravoúhlého promítání.

  • Osová afinita. Obraz kružnice v osové afinitě.

  • Mongeovo promítání, úlohy s jednoduchými tělesy s podstavou v promítací rovině.

  • Kosoúhlé promítání, obrazy jednoduchých těles s podstavou v průmětně.

  • Lineární perspektiva - základní pojmy, invarianty, specifické vlastnosti, zobrazení jednoduchých těles.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK