PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický proseminář I - NMTM161
Anglický název: Introductory seminar on mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Neslučitelnost : NMUM161
Záměnnost : NMUM161
Je neslučitelnost pro: NMUM161
Je záměnnost pro: NMUM161
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Procvičení a prohloubení středoškolské matematiky. Upevnění základů matematických dovedností, posílení exaktního matematického vyjadřování, rozvíjení logického myšlení.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (20.11.2020)

Požadavky k získání zápočtu:

1. Účast na seminářích, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absenci nahradit vypracováním domácí práce. Tento požadavek neplatí v případě, že je výuka konána distančně.

2. Aktivní účast (plnění průběžných úkolů, vystoupení v hodinách apod.) nebo napsání závěrečné písemné práce s úspěšností alespoň 60 %. Písemná práce proběhne v jednom řádném a jednom náhradním termínu. Termíny písemných prací stanoví vyučující příslušné paralelky alespoň 14 dní předem.

Vzhledem k aktuální situaci může být kontrola plnění úkolů stejně jako závěrečná písemná práce provedena distanční formou.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Středoškolské učebnice matematiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (07.10.2019)

Seminář, domácí úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (07.10.2019)

Výroková logika. Množiny, relace, zobrazení. Funkce. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi. Rovnice a nerovnice. Komplexní čísla. Jazyk matematiky - formulace definic, axiomů, vět, důkazů, typy důkazů, důkazové techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK