PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní geometrie II - NMTD102
Anglický název: Descriptive geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUG102
Záměnnost : NMUG102
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Pozornost je věnována především kosoúhlému promítání a pravoúhlé axonometrii. Obsažena je rovněž kosoúhlá axonometrie a rotační plochy druhého stupně.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Doporučená:

A. Urban: Deskriptivní geometrie I, SNTL, Praha, 1965.

F. Kadeřávek, J. Klíma, J. Kounovský: Deskriptivní geometrie I, JČMF, Praha, 1929.

E. Pomykalová: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Kosoúhlé promítání (princip promítání, zobrazení přímky a roviny, zobrazení dvojice přímek a rovin, průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, vzdálenost bodu či přímky od roviny, odchylky, otáčení roviny, zobrazení útvarů v souřadnicových rovinách a v obecné rovině, zobrazení hranatých těles, kulových, válcových a kuželových ploch, koulí, válců, kuželů, jejich řezy rovinami a průniky s přímkami, vzájemné průniky hranatých těles, osvětlení).

Pravoúhlá axonometrie (zobrazení přímky a roviny, zobrazení dvojice přímek a rovin, průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu či přímky od roviny, vzdálenost bodu od počátku souřadnicového systému, odchylky, otáčení roviny, zobrazení útvarů v souřadnicových rovinách a v obecné rovině, zobrazení hranatých těles, kulových, válcových a kuželových ploch, koulí, válců, kuželů, jejich řezy rovinami a průniky s přímkami, vzájemné průniky hranatých těles, osvětlení).

Kosoúhlá axonometrie (princip promítání, zářezová metoda, 1. Sobotkova konstrukce, Pohlkeova věta, zobrazení jednoduchých těles).

Rotační plochy druhého stupně (základní vlastnosti obecných rotačních ploch, osa rotačního pohybu, tvořicí křivka, rovnoběžková kružnice, meridián, jednotlivé rotační kvadriky, jejich zobrazení, řezy rovinou, průnik s přímkou, osvětlení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK