PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace statistiky ve výzkumném procesu - NMST564
Anglický název: Application of Statistics in Research Process
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Martin Otava, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA407
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)
Předmět je zaměřen na aplikaci statistických metod pro řešení praktických problémů, od role statistika při formování vědecké hypotézy, přes navrhování experimentů a analýzy dat při nejrůznějších praktických omezeních po správnou interpretaci a komunikace výsledků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)

Připravit studenty na komplexní roli statistika ve výzkumném týmu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)

Odevzdání dvou úloh v dostatečné kvalitě. Povaha těchto požadavků vylučuje možnost opakovaných pokusů o zápočet.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition" (Springer Series in Statistics) 2nd (2009) Corrected Edition by Hastie Trevor, Tibshirani Robert & Friedman Jerome

Design and Analysis of Experiments (fifth edition), Douglas Montgomery, John Wiley and Sons, 2001, 684 pages

Bayesian Methods in Pharmaceutical Research, Emmanuel Lesaffre,  Gianluca Baio,Bruno Boulanger, 2020, Chapman and Hall/CRC

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (23.05.2022)

1. Základní koncept role statistiky ve vědeckém výzkumu. Sběr dat, reprezentativní populace, real world data.

2. Navrhování experimentů v praxi: screening, augmentace a odezvové plochy. Praktické komplikace a jejich metodologická řešení.

3. Variabilita v populaci vs variabilita v měřícím systému: modelování rozptylu.

4. Ekvivalenční testy: dokazování homogenity.

5. Pravděpodobnost jevu jako výstup analýzy: snadná interpretace Bayesovských metod

6. Vizualizace dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK