PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do optimalizace (M) - NMSA936
Anglický název: Introduction to Optimisation (M)
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMSA336
Garant: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Optimalizace
Neslučitelnost : NMSA336
Záměnnost : NMSA336
Anotace -
Poslední úprava: G_M (14.05.2013)
Základní přednáška z optimalizace. Povinně volitelný předmět pro NMgr. MMIB. Nemá prerekvizity. Tímto předmětem nelze nahradit předmět NMSA336.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (14.05.2013)

Vyložit základní postupy a metody používané při hledání optimálního řešení zadané úlohy. Studenti se dozvědí potřebnou teorii a dané postupy si na numerických příkladech osvojí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.06.2019)

viz NMSA336

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

Viz NMSA336.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (14.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

Viz NMSA 336.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK