PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 1 - NMOD040
Anglický název: Mathematical Methods in Solid State Continuum Mechanics 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMMO404
Je neslučitelnost pro: NMMO404
Je záměnnost pro: NMMO404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (24.05.2006)
Základní matematické metody používané pro analýzu okrajových a počátečních úloh vznikajících v mechanice pevných látek.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (30.04.2007)

Velké deformace, hyperelasticita, Cauchyho, Piola-Kirchhoffovo a Kirchhoffovo napětí, statické okrajové úlohy a jejich slabá formulace,existence slabého řešení pro materiály s polykonvexní či quasikonvexní energií (např. Ogdenův a Mooney-Rivlinův materiál), ne-quasikonvexní materiály (např. Saint-Venant-Kirchhoffova typu) a vznik mikrostruktur.

Speciální případ malých deformací, Kornova nerovnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK