PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy matematického modelování - NMOD015
Anglický název: Selected Problems in Mathematical Modelling
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Je záměnnost pro: NMMO564
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ROUBICEK/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)
Presentace a diskuse diplomových prací posluchačů 1. a 2. ročníku magisterského programu MOD. Studenti MOD jej absolvují jak v 1.ročníku, kdy referují o formulaci problému diplomové práce, tak ve 2.ročníku, kdy již referují o výsledcích. Studenti PGDS jsou vítáni.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ROUBICEK/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

Presentace diplomových projektů, zpravidla s komentáři jak ostatních studentů tak i vedoucích semináře.

Metody výuky -
Poslední úprava: ROUBICEK/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: ROUBICEK/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)

Presentace a diskuse diplomových prací posluchačů 1. a 2. ročníku magisterského programu MOD. Temata prací jsou jak teoretická (fyzikální či matematická) a numerická, zpravidla se týkají modelů mechaniky kontinua. Nejčastěji jsou témata prací zvolena z oblastí:.

  • - mechaniky tekutin, a to jak stlačitelných, tak nestlačitelných.

  • - konečné pružnosti.

  • - optimalizace a teorie řízení.

  • - teorie plasticity.

  • - vícefázové modely, svázané systémy, více-škálové problémy.

Studenti MOD absolvují seminář jak v 1.ročníku magisterského programu, kdy informují spíše o formulaci problému diplomové práce, tak ve 2.ročníku, kdy již referují o výsledcích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK