PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy matematického modelování - NMMO564
Anglický název: Selected Problems in Mathematical Modelling
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
doc. Mgr. Vít Průša, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Crkalová
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMOD015
Anotace -
Presentace a diskuse diplomových prací posluchačů 1. a 2. ročníku magisterského programu MOD. Studenti MOD jej absolvují jak v 1.ročníku, kdy referují o formulaci problému diplomové práce, tak ve 2.ročníku, kdy již referují o výsledcích. Studenti PGDS jsou vítáni.
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Cíl předmětu -

Presentace diplomových projektů, zpravidla s komentáři jak ostatních studentů tak i vedoucích semináře.

Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Prezentace (částečných) výsledků získaných při řešení diplomové práce.

Poslední úprava: Průša Vít, doc. Mgr., Ph.D. (12.06.2019)
Literatura -

Diplomové práce studentů referujících na semináři.

Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)
Metody výuky -

Seminář

Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Sylabus -

Presentace a diskuse diplomových prací posluchačů 1. a 2. ročníku magisterského programu MOD. Temata prací jsou jak teoretická (fyzikální či matematická) a numerická, zpravidla se týkají modelů mechaniky kontinua. Nejčastěji jsou témata prací zvolena z oblastí:.

  • - mechaniky tekutin, a to jak stlačitelných, tak nestlačitelných.

  • - konečné pružnosti.

  • - optimalizace a teorie řízení.

  • - teorie plasticity.

  • - vícefázové modely, svázané systémy, více-škálové problémy.

Studenti MOD absolvují seminář jak v 1.ročníku magisterského programu, kdy informují spíše o formulaci problému diplomové práce, tak ve 2.ročníku, kdy již referují o výsledcích.

Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK