PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Tvarová a materiálová optimalizace 2 - NMNV542
Anglický název: Shape and Material Optimisation 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMOD205
Záměnnost : NMOD205
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (11.09.2013)

Toto je navazující přednáška na předmět NVM21 a je zaměřena na praktické aspekty. Jedná se zejména o analýzu citlivosti, tj. vlastnost diferencovatelnosti řešení stavové relace a kriteriální funkce podle návrhové proměnné a výpočet příslušných derivací a to jak v diskrétní, tak i spojité formulaci. Specielní pozornost bude věnována případu, kdy návrhová proměnná představuje hranici oblasti, na níž je řešena stavová úloha. Předmět je vhodný pro zaměření Průmyslová matematika.
Literatura
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

J. Haslinger, R.A. E. Mäkinen: Introduction to Shape Optimization, Theory, Approximation and Computation, SIAM, Advances in Design and Control, 2003, ISBN 0-89871-536-9

J. Sokolowski, J.P. Zolesio: Introduction to Shape Optimization: Shape Sensitivity Analysis, Springer- Verlag, Berlin, 1992

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. (08.10.2017)

Zkouška je pouze ústní z látky v připojeném syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (27.04.2015)

Analýza citlivosti v úlohách tvarové optimalizace:

analýza citlivosti řešení soustav lineárních algebraických rovnic;

derivace řešení diferenciálních rovnic a cenových funkcionálů podle koeficientů této rovnice;

derivace řešení diferenciální rovnice a cenových fukcionálů podle tvaru oblasti: materiálová a tvarová derivace.

Podmínky optimality.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK