PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Maticové iterační metody 2 - NMNV438
Anglický název: Matrix Iterative Methods 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Záměnnost : NMNV411
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (07.04.2015)
Předmět je věnován výkladu nejužívanějších iteračních Krylovovských metod pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic, lineárních aproximačních úloh a problémů vlastních čísel. Důraz je kladen zejména na efektivní algoritmickou realizaci a analýzu konvergence. Kurz rozšiřuje některá témata probíraná v kurzu Analýza maticových výpočtů 1 (NMNM331).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Stefano Pozza, Dr., Ph.D. (23.04.2020)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky, viz "Požadavky ke zkoušce".

Zápočet ze cvičení se získává vypracováním domácího úkolu zadaného během semestru. Domácí úkol má formu implementace vybrané metody v programovém prostředí MATLAB za využití některých vestavěných funkcí. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje možnost jejího opakování.

Literatura -
Poslední úprava: Stefano Pozza, Dr., Ph.D. (10.02.2020)

Saad, Y.: Iterative methods for sparse linear systems, SIAM, Philadelphia, 2003.

Liesen, J., Strakos, Z.: Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis, Oxford University Press, 2012.

Barrert, R., et all: Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods, SIAM, Philadelphia, 1994.

Meurant, G.: Computer solution of large linear systems, Studies in Mathematics and Its Applications, North-Holland, 1999.

Freund, R., Nachtigal, N.: QMR: A quasi-minimal residual method for non-hermitian linear systems. Numer. Math. 60, pp. 315-339, 1991.

Saad, Y., Schultz, M.: GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. SIAM J. Sci. Statist. Comput. 7, pp. 856-869, 1986.

Paige, C., Saunders, M.: LSQR: An algorithm for sparse linear equations and sparse least squares, ACM Trans. Math. Software 8, pp. 43-71, 1982.

Paige, C., Saunders, M.: Solution of sparse indefinite systems of linear equations, SIAM J. Numer. Anal. 12, pp. 617-629, 1975.

http://karlin.mff.cuni.cz/~pozza/

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (07.04.2015)

Přednášky probíhají v posluchárně, cvičení v počítačové laboratoři (práce v prostředí Matlab).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Stefano Pozza, Dr., Ph.D. (23.04.2020)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky odpovídající sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce a cvičeních. Zkouška má ústní formu. K přihlášení na zkoušku se nevyžaduje zápočet.

Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (01.02.2016)

1. Metody pro řešení soustav se symetrickou maticí - Lanczosova metoda, SYMMLQ, MINRES.

2. Metody pro řešení soustav s nesymetrickou maticí založené na ortogonalitě a dlouhých rekurencích - FOM, GMRES.

3. Metody pro řešení soustav s nesymetrickou maticí založené na biortogonalitě a krátkých rekurencích - CGS, BiCG, BiCGstab, QMR, TFQMR.

4. Metody odvozené z řešení soustav normálních rovnic - CGLS, LSQR.

5. Blokové metody.

6. Idea předpodmínění.

7. Konvergence a numerická stabilita - srovnání a příklady.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (30.04.2018)

Předpokládá se znalost lineární algebry a základních numerických metod pro maticové výpočty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK