PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice pevných látek - NMMO535
Anglický název: Mathematical Methods in Mechanics of Solids
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / neomezen
Kompetence: 4EU+ Flagship 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD044
Záměnnost : NMOD044
Je záměnnost pro: NMOD044
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Základní matematické metody používané pro analýzu okrajových a počátečních úloh vznikajících v mechanice a termomechanice pevných látek.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Naučit studenty alespoň trochu matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní a studenti mají během zkoušky vyhrazený čas na přípravu.

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (28.04.2016)

Mielke, A. and T. Roubíček (2015). Rate-independent systems, Volume

193 of Applied Mathematical Sciences. Springer, New York. Theory and

application.

Roubíček, T. (2013). Nonlinear partial differential equations with

applications (Second ed.), Volume 153 of International Series of

Numerical Mathematics. Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel.

Nečas, J. and I. Hlaváček (1980). Mathematical theory of elastic and

elasto-plastic bodies: an introduction, Volume 3 of Studies in Applied

Mechanics. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Co.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Evoluční úlohy v malých deformacích, viskózní materiály s reologií Kelvinova, Maxwelova, či Poynting-Thompsonova typu, materiály s vnitřními parametry (Halphen-Nguyenovy zobecněné standardní materiály), aktivované inelastické procesy, a-priorní odhady a existence slabých řešení, kvazistatické aktivované rychlostně nezávislé inelastické procesy (plasticita, martensitická transformace, poškození, atd.), definice a existence energetických řešení. Speciální evoluční úlohy ve velkých deformacích. Termodynamika viscoelastických materiálů a vybraných inelastických procesů, a-priorní odhady teplotně svázaných systémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK