PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantová informace - NMMB534
Anglický název: Quantum Information
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~holub/qi.htm
Garant: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB012
Záměnnost : NMIB012
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Přednáška je úvodem do kvantových počítačů a do teorie kvantové informace, včetně základů kvantové mechaniky v rozsahu potřebném pro výpočetní pohled na kvantové jevy. Důraz je kladen na popis kvantových algoritmů s kryptografickými důsledky, především na Shorův faktorizační algoritmus. Součástí je i popis kvantového sdílení klíče.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. (11.06.2019)

Zápočet bude udělen za úspěšné napsání závěrečného testu. Zkouška probíhá ústně.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University;

Mika Hirvensalo: Quantum Computing, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Při zkoušce si student(ka) vylosuje ze seznamu témat. Vylosované téma bude podle potřeby upřesněno. Odpovídat bude ústně po předchozí přípravě.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

1. Principy kvantové fyziky: Hilbertovy prostory, unitární operátory, komplexní projektivní přímka, tensorové součiny

2. Kvantová informace: kubit, kvantový registr, reversibilní výpočty, věta o neklonování, univerzální množina operátorů

3. Kvantové jevy: Machův-Zehnderův interferometr, kvantová teleportace, EPR paradox

4. Deutschův-Jozsův algoritmus

5. Kvantová Fourierova transformace, Shorův faktorizační algoritmus

6. Groverův vyhledávací algoritmus.

7. Kvantová kryptografie: sdílení klíče

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK