PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantové počítače - NMIB012
Anglický název: Quantum Computers
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMMB534
Je neslučitelnost pro: NMMB534
Je záměnnost pro: NMMB534
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)
Přednáška je úvodem do kvantových počítačů a do teorie kvantové informace, včetně základů kvantové mechaniky v rozsahu potřebném pro výpočetní pohled na kvantové jevy. Důraz je kladen na popis kvantových algoritmů s kryptografickými důsledky, především na Shorův faktorizační algoritmus. Součástí je i popis kvantového sdílení klíče.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)

Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University;

Mika Hirvensalo: Quantum Computing, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)

1. Principy kvantové fyziky: Hilbertovy prostory, unitární operátory, komplexní projektivní přímka, tensorové součiny

2. Kvantová informace: kubit, kvantový registr, reversibilní výpočty, věta o neklonování, univerzální množina operátorů

3. Kvantové jevy: Machův-Zehnderův interferometr, kvantová teleportace, EPR paradox

4. Deutschův-Jozsův algoritmus

5. Kvantová Fourierova transformace, Shorův faktorizační algoritmus

6. Groverův vyhledávací algoritmus.

7. Kvantová kryptografie: sdílení klíče

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK