PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace matematiky v informatice - NMMB451
Anglický název: Aplications of Mathematics in Computer Science
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Třída: M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMAT362
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)
Na semináři jsou probírána témata podle zájmu účastníků. Předmět nemusí být vyučován každý rok.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Požadavky na zápočet jsou: účast aspoň 60%, vlastní vystoupení na semináři v rozsahu aspoň 45 minut na téma předem dohodnuté s vyučujícícm, aktivní účast v diskusích.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)

Na semináři jsou probírána témata podle zájmu účastníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK