PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Referativní seminář k bakalářské práci - NMAT362
Anglický název: Seminar for bachelor thesis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zemlicka/19-20/RSBP.htm
Garant: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
Třída: M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Z//Je záměnnost pro: NMMB451
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2018)
Tento seminář je zaměřený na prezentaci zadání a výsledků bakalářské práce studenty třetích ročníků bakalářského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (08.03.2019)

Zápočet se uděluje za účast a aktivitu. Nutnou podmínkou je účast na 9 proseminářích a předvedení dvou prezentací. Z povahy kontroly studia tedy vyplývá, že zápočet se opakovat nedá.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2018)

Během semináře se studenti seznámí se základy psaní matematického textu; struktura, formulace definic a vět, psaní důkazu, zásady pro značení a psaní matematických vzorců. Vše se bude probírat spolu se základy LaTeXu. Dále se studenti seznámí se zásadami přípravy prezentace vlastních výsledků.

Prakticky si vše vyzkouší na referátech o zadání, rešerši a výsledcích své bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK