PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmy na polynomech - NMMB413
Anglický název: Algorithms on Polynomials
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2019)
Přednáška prezentuje základní algoritmy pro práci s polynomy jedné a více neurčitých.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)

D. Stanovský, L. Barto: Počítačová algebra, Matfyzpress, Praha 2011.

F. Winkler: Polynomial Algorithms in Computer Algebra, Springer 1996.

G. von zur Gathen: Modern computer algebra, Cambridge Univ. Press 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2019)

Gröbnerovy báze.

Aplikace Gröbnerových bází v algebraické geometrii.

Rozklady polynomů (celočíselných i nad konečnými tělesy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK