PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Číselné algoritmy - NMMB402
Anglický název: Numerical Algorithms
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB014
Záměnnost : NMIB014
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (07.01.2019)
Přednáška seznamuje s pokročilými současnými metodami faktorizace natolik podrobně, aby posluchač na jejím základě mohl popsané algoritmy implementovat. Hlavní pozornost je věnována metodám založeným na sítech v číselných tělesech.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D. (12.10.2017)

V průběhu semestru zadám několik domácích úkolů (asi 8). K získání zápočtu jich bude třeba vypracovat alespoň 5.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

Cohen: A course in computational algebraic number theory, Springer-Verlag 1993.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška je ústní, sestává se ze tří otázek. Dvě z nich jsou teoretického charakteru a jedna spíše početní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (07.01.2019)

Metoda založená na řetězových zlomcích jako prvá asymptoticky subexponenciální metoda faktorizace. Základní metoda kvadratického síta a její vylepšení pomocí současného použití více polynomů. Zobecnění na síta v číselných tělesech. Podle časových možností nástin metod založených na použití eliptických křivek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK