PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Faktorizace velkých čísel - NMIB014
Anglický název: Large Integer Factorisation
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMMB402
Je neslučitelnost pro: NMMB402
Je záměnnost pro: NMMB402
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2003)
Přednáška seznamuje s pokročilými současnými metodami faktorizace natolik podrobně, aby posluchač na jejím základě mohl popsané algoritmy implementovat. Hlavní pozornost je věnována metodám založeným na sítech v číselných tělesech.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Cohen: A course in computational algebraic number theory, Springer-Verlag 1993.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Metoda založená na řetězových zlomcích jako prvá asymptoticky subexponenciální metoda faktorizace. Základní metoda kvadratického síta a její vylepšení pomocí současného použití více polynomů. Zobecnění na síta v číselných tělesech. Podle časových možností nástin metod založených na použití eliptických křivek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK