PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika 2 - NMMA712
Anglický název: Mathematics 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:4/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : NMMA711
Záměnnost : JEB119
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - druhý semestr. Studenti se seznámí s matematickou analýzou funkcí více proměnných, lineární algebrou, číselnými řadami a Riemannovým integrálem. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh, zejména pak úloh z mikroekonomie.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sebastian Schwarzacher, Dr. (29.01.2019)

midterm test: 30 points

homeworks: 20 points

final exam: 50 points

Grading: The total score is obtained as the sum of the points. The final grade depends on the total score as follows.

51-60 points ... "E"

61-70 points ... "D"

71-80 points ... "C"

81-90 points ... "B"

91-100 points ... "A"

Midterm is a 90 minutes test which takes part approximately in the half of the semester. There are two attempts, where the better result is taken into account.

Final Exam takes part in the examination period at the end of the semester and consists of two parts.

Written part. Students have 90 minutes to solve problems. Lecture notes, electronic devices and other materials are prohibited.

Oral part follows typically the day after the written exam. The oral part tests understanding the definitions and theorems and ability to apply them. During the oral part only pencil and paper are allowed. Each student should prepare answers within approximately 40 minutes. Then the student should present answers and should answer complementary questions.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (12.05.2018)

See NMMA711.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

The exam will consist of the material according to the sylabus as covered during lectures and seminars. For details on grading and parts of the exam see Course completion requirements.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (01.03.2018)

Funkce více proměnných: hladké funkce, implicitní funkce, volné a vázané extrémy, kvasikonkávní funkce.

Lineární algebra: základní operace s maticemi, determinanty, řešení lineárních soustav.

Primitivní funkce a Riemannův integrál: substituce, integrace per partes, Newton-Leibnizova formule, definice Riemannova integrálu.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

Mathematics on the high-school level as well as familiarity with the concepts presented in Mathematics 1 (NMMA711).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK