PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika 1 - NMMA711
Anglický název: Mathematics 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barta/
Garant: Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Záměnnost : JEB118
Je prerekvizitou pro: NMMA712
Ve slož. prerekvizitě: JEB104
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - první semestr. Studenti se seznámí zejména s matematickou analýzou funkcí jedné reálné proměnné. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (27.11.2018)

midterm test: 30 points

homeworks: 20 points

final exam: 50 points

Grading: The total score is obtained as the sum of the points. The final

grade depends on the total score as follows.

51-60 points ... "E"

61-70 points ... "D"

71-80 points ... "C"

81-90 points ... "B"

91-100 points ... "A"

Midterm is a 70 minutes test which takes part approximately in the half of the semester. The exam is about real numbers and sequences. There are two attempts, where the better result is taken into account.

Final Exam takes part in the examination period at the end of the semester

and consists of two parts.

Written part. Students have 90 minutes to solve problems on limit of a

function, derivatives, investigation of a function. Lecture notes and

other materials are allowed, electronic devices are prohibited.

Oral part follows typically the day after the written exam. The oral part

tests understanding the definitions and theorems and ability to apply

them. During the oral part only pencil and paper are allowed. Each student

should prepare answers within approximately 40 minutes. Then the student

should present answers and should answer complementary questions.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (11.05.2018)

Hájkova, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Mathematics

Further reading:

A,. C. Chiang: Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Education

V. A. Zorich: Mathematical analysis I, Springer, 2004

W. Rudin: Principles of mathematical analysis, McGraw-Hil, Inc., 1976

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (12.09.2017)

1. Úvod: Množiny, logika, číselné množiny, supremum a infimum, nejmenší a největší prvek.

2. Posloupnosti: vlastní a nevlastní limita, věta o limitě monotónní posloupnosti.

3. Funkce jedné reálné proměnné: limita funkce, elementární funkce a jejich vlastnosti, derivace, vlastnosti spojitých funkcí, Langrangeova věta o střední hodnotě, extrémy a jejich vyšetřování, konvexita a konkávnost, vyšetření průběhu funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK