PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematika 1 - NMMA711
Anglický název: Mathematics 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barta/
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Záměnnost : JEB118
Je neslučitelnost pro: JEB118
Je prerekvizitou pro: NMMA712
Je záměnnost pro: JEB118
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - první semestr. Studenti se seznámí zejména s matematickou analýzou funkcí jedné reálné proměnné. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Honzík, Ph.D. (24.09.2019)

To be eligible to take the exam, the students must actively participate in the course.

Towards the end of the semester, there will be a practise written exam, where a few bonus points for the final exam may be gained.

Grading: The total score is obtained as the sum of the points. The final

grade depends on the total score as follows.

51-60 points ... "E"

61-70 points ... "D"

71-80 points ... "C"

81-90 points ... "B"

91-100 points ... "A"

Final Exam takes part in the examination period at the end of the semester

and consists of two parts.

Written part. Students have 90 minutes to solve problems on limit of a

function, derivatives, investigation of a function. The students may NOT use any literature or electronic devices

during the test.

Oral part follows typically the day after the written exam. The oral part

tests understanding the definitions and theorems and selected proofs and the ability to apply

them. During the oral part only pencil and paper are allowed. Each student

should prepare answers within approximately 40 minutes. Then the student

should present answers and should answer complementary questions.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (11.05.2018)

Hájkova, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Mathematics

Further reading:

A,. C. Chiang: Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Education

V. A. Zorich: Mathematical analysis I, Springer, 2004

W. Rudin: Principles of mathematical analysis, McGraw-Hil, Inc., 1976

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (12.09.2017)

1. Úvod: Množiny, logika, číselné množiny, supremum a infimum, nejmenší a největší prvek.

2. Posloupnosti: vlastní a nevlastní limita, věta o limitě monotónní posloupnosti.

3. Funkce jedné reálné proměnné: limita funkce, elementární funkce a jejich vlastnosti, derivace, vlastnosti spojitých funkcí, Langrangeova věta o střední hodnotě, extrémy a jejich vyšetřování, konvexita a konkávnost, vyšetření průběhu funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK