PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Reálné funkce 2 - NMMA404
Anglický název: Theory of Real Functions 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NRFA013
Záměnnost : NRFA013
Je záměnnost pro: NRFA013
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (13.05.2022)
Přednáška bude věnována některým základním výsledkům geometrické teorie míry a prohloubení znalostí o derivacích a B1 funkcích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (25.02.2021)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jak byl presentován na přednášce a v textu s odpřednesenou látkou.

V případě nutnosti distanční zkoušky tato bude spočívat v prezentaci pojmů, tvrzení a metod postupně ke dvěma zadaným tématům v reálném čase.

Témata-otázky ke zkoušce budou zveřejněny ke konci výuky před zkouškovým obdobím.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (17.02.2023)

Kechris, Alexander S.: Classical descriptive set theory. Graduate Texts in Mathematics, 156. Springer-Verlag, New York, 1995.

L.C. Evans, R.F. Gariepy, Measure Theory and Fine Properties of Functions, CRC Press, Boca Raton, 1992.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (25.02.2021)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jak byl presentován na přednášce a v textu s odpřednesenou látkou.

V případě nutnosti distanční zkoušky tato bude spočívat v prezentaci pojmů, tvrzení a metod postupně ke dvěma zadaným tématům v reálném čase.

Témata-otázky ke zkoušce budou zveřejněny ke konci výuky před zkouškovým obdobím.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (09.05.2022)

1. area a coarea formule

2. polospojité funkce, funkce 1 Baireovy třídy

3. hustotní topologie, aproximativně spojité a diferencovatelné funkce

4. hlubší pohled na derivaci

5. množiny s konečným perimetrem, věta o divergenci

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (25.02.2021)

Teorie metrických prostorů v rozsahu přednášek NMMA201 a NMMA202.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK