PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie ekonometrie - NMEK563
Anglický název: Advanced Topics on Econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMEK432
Je záměnnost pro: NEKN007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2015)
Přednáška navazující na přednášku NMEK432 se zaměřením na matematickou teorii moderní ekonomie. Lineární regrese s obecnou ztrátovou funkcí. Cenzorovaná data.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Výklad pokročilých metod používaných v ekonometrii.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Drymes, P.J.: Mathematics for Econometrics. Springer Verlag, New York, 1984

Drymes, P.J.: Topics in Advanced Econometrics. Springer Verlag, New York, 1994

Fomby, T.B., Hill, R.C., Johnson, S.R.:Advance Econometric Methods. Springer Verlag, New York, 1984

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

1. Model lineární regrese.

2. Různé typy odhadu parametrů regrese.

3. M-odhady a eficientní odhady.

4. Konzistence a rychlost konvergence těchto odhadů.

5. Model lineární regrese vhodný pro ekonomické aplikace.

6. Různé typy závislostí chyb modelu.

7. Model autoregrese.

8. Lineární regrese s cenzorovanými daty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK