PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Matematická analýza 2 - NMAX055
Anglický název: Mathematical Analysis 2
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NMAI055
Záměnnost : NMAI055
Je neslučitelnost pro: NMAI055
Je záměnnost pro: NMAI055
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK