PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebraická topologie 1 - NMAT007
Anglický název: Algebraic Topology 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Topologie a kategorie
Záměnnost : NMAG409
Je neslučitelnost pro: NMAG409
Je záměnnost pro: NMAG409
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy homotopické a singulární homologické teorie, CW komplexy a jejich homologie. Kohomologická teorie. Aplikace. Předmět může být vyučován anglicky.
Literatura
Poslední úprava: SMID/MFF.CUNI.CZ (01.10.2008)

1. A. Hatcher : Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002, k dispozici on-line

2. R. Bott, L. Tu : Differential Forms In Algebraic Topology, Springer-Verlag New York Inc, 1995

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (10.09.2013)

1. Základy homotopické teorie, retrakce, homotopický typ prostoru.

2. Fundamentální grupa topologického prostoru, nakrývací prostory, univerzální nakrytí.

4. Simpliciální, singulární a CW homologie.

5. Dlouhá exaktní posloupnost, věta o výřezu, Mayer-Vietorisova posloupnost.

6. Další témata dle času a zájmu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK