PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Topologické a algebraické metody - NMAI066
Anglický název: Topological and Algebraic Methods
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Prerekvizity : NMAI064
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (24.03.2004)
Částečná uspořádání, speciální částečná uspořádání informatiky. DCPO, domény. Spojitá a algebraická uspořádání. Základy topologie pro informatiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (04.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (11.10.2017)

B.A. Davey, H.A. Priestley, Introduction to Lattices and Order, Cambridge University Press 1990.

A Compendium of Continuous Lattices.

J.Picado, A. Pultr, Frames and Locales, Birkhauser (Springer) 2012

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (04.06.2019)

Částečná uspořádání, jejich role v informatice (DCPO, spojité a algebraické svazy). Scottovy informační systémy a domény. Kategorie domén.

Základy bezbodové topologie: pojmy a základní fakta, vztahy ke klasické topologii, konstruktivní aspekty.

Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (11.10.2017)

Speciální svazy, algebraické aspekty. Booleovy a Heytingovy algebry.

Částečná uspořádání se supremy usměrněných množin (DCPO), jejich role v informatice. Spojité a algebraické svazy a částečná uspořádání. Scottovy informační systémy a domény. Kategorie domén.

Speciální topologie informatiky (Scott, Lawson).

Základy bezbodové topologie: pojmy a základní fakta, vztahy ke klasické topologii, konstruktivní aspekty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK