PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní metody - NMAI060
Anglický název: Probabilistic Methods
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (16.03.2011)

Prohloubení poznatků z pravděpodobnosti a jejich rozšíření o základy dalších disciplín teorie pravděpodobnosti, zejména o teorii a využití Markovových řetězců, teorii front, teorii spolehlivosti a teorii informace. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NMAI059 Pravděpodobnost a statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (05.06.2008)

Studenti se seznámí se základy teorie markovských řetězců, modely zrodu a zániku, modely hromadné obsluhy a náhodných procesů. Toto jim umožní pochopit stochastický přístup modelování reálných náhodných jevů v této oblasti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2018)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (15.04.2003)

Prášková Z. a P. Lachout, Základy náhodných procesů, Karolinum, Praha 1998.

Feller W., An introduction to probability theory and its applications, Wiley, New York 1970.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (29.05.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je ústní. Zkouší se to, co bylo během semestru odpředneseno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (15.04.2003)

1. Spojité a diskrétní náhodné veličiny a jejich charakteristiky. Náhodné vektory a jejich charakteristiky.

2. Centrální limitní věta a její aplikace.

3. Markovovy řetězce, klasifikace stavů, pojem stacionárního rozdělení.

4. Poissonův proces a jeho aplikace.

5. Základy teorie front, modelování obslužných zařízení. Modely zrodu a zániku.

6. Exponenciální rozdělení a jeho využití v teorii spolehlivosti. Charakteristiky spolehlivosti, doba do poruchy, intenzita poruch, spolehlivost složitých systémů.

7. Pojem informace z pravděpodobnostního a statistického pohledu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (04.06.2018)

Náhodné veličiny a vektory a jejich charakterizace; konvergence v distribuci a v pravděpodobnosti; centrální limitní věta; podmíněná pravděpodobnost podmíněná hustota; lineární diferenciální rovnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK