PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Homologická a homotopická algebra - NMAG562
Anglický název: Homological and Homotopic Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG125
Záměnnost : NALG125
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Úvod do teorie triangulovaných kategorií s důrazem na derivované kategorie okruhů a algeber.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

G. Friedman, An elementary illustrated introduction to simplicial sets, Rocky Mountain J. Math. 42 (2012), 353-423.

P. Goerss, J. F. Jardine, Simplicial homotopy theory, Progress in Mathematics 174, Birkhäuser Verlag, 1999.

M. Hovey, Model categories, Mathematical Surveys and Monographs 63, AMS, 1999.

C. A. Weibel, An introduction to homological algebra, Cambridge University Press, 1994.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou a bude zkoušena látka probraná na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

1. Základní fakta o simpliciálních množinách

2. Modelové kategorie

3. Algebraické a topologické příklady

4. Rozšířená témata dle zájmu (homologické teorie, spektra, lokalizace, K-teorie)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

Základy teorie kategorií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK