PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Homologická a homotopická algebra - NALG125
Anglický název: Homological and Homotopic Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Záměnnost : NMAG562
Je neslučitelnost pro: NMAG562
Je záměnnost pro: NMAG562
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2009)
Úvod do teorie triangulovaných kategorií s důrazem na derivované kategorie okruhů a algeber.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2009)

A. Neeman, Triangulated categories, Princeton University Press, 2001.

C. A. Weibel, An introduction to homological algebra, Cambridge University Press, 1994.

D. Happel, Triangulated categories in the representation theory of finite-dimensional algebras, Cambridge University Press, 1988.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2009)

1. Abelovské kategorie, Yonedova definice funktoru Ext.

2. Frobeniovy exaktní kategorie a jejich stabilní kategorie modulo projektivní objekty.

3. Triangulované kategorie a jejich vlastnosti.

4. Verdierova lokalizace, derivované kategorie a jejich vlastnosti.

5. Derivované ekvivalence a derivované funktory.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2009)

Základy teorie modulů (v rozsahu přednášky NALG028) a základy homologické algebry (funktory Ext a Tor).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK