PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Výběrový seminář z MSTR - NMAG475
Anglický název: MSTR Elective Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NALG050
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (30.04.2015)
Výběrový seminář na různá témata.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Aktivní účast (charakter požadavku neumožňuje náhradní termín).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (04.10.2021)

Paralelka Štěpána Holuba:

Seminář bude věnován formalizaci vybraných témat z kombinatoriky na slovech v důkazovém asistentovi Isabelle/HOL.

Budeme pokračovat v započaté práci, ale i nováčci se mohou přidat. Je třeba mít nainstalovanou Isabellu:

https://isabelle.in.tum.de/

Představu o formalizované matematice si můžete udělat zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1OfrJDgRsq086som0vn8soQmZF2AH4KME?usp=sharing

Paralelka Alexandra Slávika:

Seminář z p-adických čísel, info viz https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~slavika/p-adic_reklama.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK